SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW ♦ tel. (17) 867-13-20 ♦ fax (17) 867-19-59 ♦ e-mail: pomost@rzeszow.uw.gov.pl


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI


Problemy z zalogowaniem się do centralnej aplikacji statystycznej (CAS) proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres gorlos@rzeszow.uw.gov.pl, lub telefonicznie: 17/867-13-23 Grażyna Orłoś


Sprawozdania za II kwartał 2019 r. generowane w Systemach Informatycznych należy wczytać bezpośrednio do bazy centralnej za pomocą aplikacji CAS w następujących terminach:

Zbiory centralne (pomoc społeczna) 

termin przesłania sprawozdania:

 

                                   31.07.2019

 

obowiązujący format:

 

                                       XML

 

liczba wymaganych plików:

 

                                        (ZBC za I, II kw. 2019 r.)

 

Sprawozdanie dot. programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(formularz DOŻYWIANIE 1.2 f )

termin przesłania sprawozdania:

 

 

obowiązujący format:

 

                          XML    ( bez wersji papierowej)

 

s (wersja 1.2f)

termin przesłania sprawozdania:

 

-

.

obowiązujący format: </

 

XML

 

MK1/MK2

(wersja 1.04c)

termin przesłania sprawozdania:

 

10.04.2019

.

obowiązujący format: </

 

XML , ( bez wersji papierowej)

 

Sprawozdanie MRPiPS-P - 03 (wersja 1.04c)

termin przesłania sprawozdania:

 

20.07.2019

.

obowiązujący format: </

 

XML , ( bez wersji papierowej)

 

 

 

Sprawozdanie MRPiPS - 05 (wersja 1.2 h)

termin przesłania sprawozdania:

 

.

obowiązujący format: </

 

XML , ( bez wersji papierowej)

 

 

Sprawozdanie ze składek EMRENT (wersja 1.2b)

termin przesłania sprawozdania:

 

05.07.2019

obowiązujący format: </

 

XML , ( bez wersji papierowej)

Sprawozdanie ze składek ZDR (wersja 1.2d)

termin przesłania sprawozdania:

 

05.07.2019

obowiązujący format: </

 

XML , ( bez wersji papierowej)

  Sprawozdanie z Przemocy (wersja 1.2d)

termin przesłania sprawozdania:

 

obowiązujący format: </

 

XML

 Sprawozdanie z Centrum Integracji Społecznej

termin przesłania sprawozdania:

 

obowiązujący format: </

 

XML , wersja papierowa

Sprawozdanie z Klubu Integracji Społecznej

termin przesłania sprawozdania:

 

obowiązujący format: </

 

XML , wersja papierowa

 

Sprawozdanie – WRiSPZ –P,G,M

termin przesłania sprawozdania:

 

31.07.2019

obowiązujący format: </

 

XML

Sprawozdania jednorazowe

 

termin przesłania sprawozdania:

 

-

obowiązujący format: </

 

XML

Sprawozdanie jednorazowe

termin przesłania sprawozdania:

 

 

obowiązujący format: </

 

XML

 

termin przesłania sprawozdania:

 

 

obowiązujący format: </

 

XML

 

Sprawozdawczość ŚR, SW, FA,OP-03

 

Sprawozdanie ze świadczeń rodzinnych

termin przesłania sprawozdania:

 

  15.07.2019

.

obowiązujący format: </

 

XML

 

Sprawozdanie ze świadczeń wychowawczych - GMINA

termin przesłania sprawozdania:

 

  10.07.2019

.

Sprawozdanie DWiDZK za drugi kwartał 2019 - POWIAT

termin przesłania sprawozdania:

 

  15.07.2019

.

 

Sprawozdanie  ZDO

termin przesłania sprawozdania:

 

  15.07.2019

.

obowiązujący format: </

 

XML

 

 

Sprawozdanie z funduszu alimentacyjnego

termin przesłania sprawozdania:

 

  15.07.2019

.

obowiązujący format: </

 

XML

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

termin przesłania sprawozdania:

 

.

obowiązujący format: </

 

XML

 

 

 

 

 

 

Zbiory centralne ze świadczeń rodzinnych

termin przesłania sprawozdania:

 

  15.07.2019

.

obowiązujący format: </

 

XML

 

Zbiory centralne z funduszu alimentacyjnego

termin przesłania sprawozdania:        

 

15.07.2019

obowiązujący format: </

 

XML

Zbiory centralne ze świadczeń wychowawczych

termin przesłania sprawozdania:

 

  15.07.2019

.

obowiązujący format: </

 

XML