INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ

 

Legenda:.
brak - sprawozdanie nie zostało przesłane lub nie można go zaimportować do SAC
niesprawdzone - sprawozdanie zostało wczytane, ale nie zostało jeszcze sprawdzone
niepoprawne - sprawozdanie zostało wczytane, ale zawiera błędy
poprawne - sprawozdanie zostało wczytane i jest poprawne
zweryfikowane - sprawozdanie zostało wczytane i uzgodnione z jednostką sporządzającą