SYSTEMY INFORMATYCZNYE
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW ♦ tel. (17) 867-13-20 ♦ fax (17) 867-19-59 ♦ e-mail: pomost@rzeszow.uw.gov.pl