SYSTEMY  INFORMATYCZNE
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW ♦ tel. (17) 867-13-20 ♦ fax (17) 867-19-59 ♦ e-mail: pomost@rzeszow.uw.gov.pl


 

KONTAKT

Małgorzata Dankowska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
tel. (17) 867-13-20

Grażyna Orłoś
Starszy Specjalista w Oddziale Planowania i Analiz
Wojewódzki Administrator SI, Centralnej Aplikacji Statystycznej,

Rejestru Żłobków, RJPS

 Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego
tel. (17) 867-13-23

Elżbieta Sternik

Starszy Specjalista w Oddziale Planowania i Analiz

Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego

tel. (17) 867-13-23