SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW ♦ tel. (17) 867-13-20 ♦ fax (17) 867-19-59 ♦ e-mail: pomost@rzeszow.uw.gov.pl


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Podstawy prawne:

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2135 -j.t.)

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024)

Podstawowe środki bezpiecznego użytkowania systemów informatycznych:

·         pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji oprogramowania

·         zapobieganie infekcjom wirusami - instalacja oprogramowania antywirusowego i jego regularna aktualizacja, używanie wbudowanych funkcji zabezpieczeń programów pocztowych, nie należy otwierać żadnych plików dołączonych do wiadomości e-mail z nieznanego źródła

·         stosowanie tzw. silnych haseł i ich regularna zmiana

·         stosowanie zapory połączenia internetowego

·         regularnie tworzenie kopii zapasowych gromadzonych danych

do góry